Title Image

Ontwerp & vergunningstraject

Ontwerp

BOMA denkt met jou mee! Wij ontzorgen je graag op het gebied van zowel ontwerp, omgevingsvergunning als de bouwaanvraag. Tijdens dit ontwerp houden we rekening met de uitvoerbaarheid en het kostenplaatje.

 

Allereerst zal er een ontwerp worden gemaakt door ons eigen constructeursteam op basis van de eisen, wensen en passende adviezen. Dit ontwerp kunnen wij middels een moderne 3D- visualisatie presenteren. Deze 3D- visualisatie geeft een uitstekend beeld van het te realiseren gebouw en de inrichting daarvan

Omgevingsvergunning / bouwaanvraag

Voordat er kan worden gebouwd, heb je in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Om deze vergunning te kunnen verlenen verlangt de gemeente een aanvraag van de diverse aspecten die nodig zijn voor de realisatie van het bouwplan. Door onze jarenlange ervaring kunnen we ook op dit gebied ontzorgen, met name als het gaat om aanvragen voor utiliteitsbouw en de agrarische sector.

Vervolgens kunnen wij een aanvraag maken die voor de gemeente ontvankelijk is. Het aanleveren van tekeningen, aanvraagformulieren en constructieve berekeningen zijn bij het onderdeel bouwen nagenoeg altijd vereist. Afhankelijk van de omvang van het bouwwerk en de gebruiksfuncties zijn er verschillende indieningeisen om de aanvraag te kunnen toetsen. Veelal worden zaken gevraagd als:

> Tekenwerk terrein van inrichting.

> Bouwbesluit berekeningen (BENG,- ventilatie –en daglicht)

> Bodemonderzoek (sonderingrapport en/of milieukundig bodemonderzoek)

> Rapport “beheersbaarheid van brand”, vluchtwegen, brandpreventieve maatregelen.

> Milieu: melding / vergunning aanvraag / tekenwerk

Custom image

Meer weten of wilt u een offerte aanvragen?